Borger og samskabelse

OM BORGER OG SAMSKBELSE

Samskabelse er beslægtet med begrebet samproduktion, som kendetegnes ved, at borgeren deltager i frembringelsen af sin egen ydelse. Samskabelse går videre end inddragelse af borgere og andre aktører i det offentliges opgaveløsning.

Drivkraften i samskabelse er erkendelsen af, at ingen politikere, borger, organisationer og erhverv kan definere og løse komplekse samfundsproblemer eller realisere nye ambitiøse visioner på egen hånd.

Den fortsatte udvikling af velfærdssamfundet kan således bedst sikres gennem en tværgående udveksling af viden, ideer og ressourcer og udvikling af et fælles ejerskab til nye og bedre løsninger.Der er altså en proces, hvor borgere, civilsamfundet, offentlige aktører og/eller private aktører indgår i ligeværdige samarbejder om at udvikle innovative og langsigtede sociale løsninger på en kollektiv opgave eller et samfundsmæssigt problem.

Red. Jørn Bjerre