Online Borgerinddragelse

Samskabelse med de unge: online, inkluderende og lokalt

By Jenna Schroedel Borgerinddragelse 01/03/2020

Når du er færdig med at læse denne sætning, er der blevet sendt 30.000 tweets på Twitter og foretaget 200.000 søgninger på Google.

Rent teknologisk bevæger verden sig hurtigere end nogensinde før. Udviklingen indenfor teknologi har ændret den måde, hvorpå mennesker søger, modtager og deler information. Det virker dog til at flere kommuner og regioner har overset dette.

Embedsfolk holder til tider fast i den gamle stil – hvorfor er de ikke blevet parate til at matche tidens trends?

Efterhånden som den yngre generation når alderen for politisk inddragelse, er kommuner og regioner nødt til at ændre deres traditionelle metoder for borgerinddragelse henimod lokale, inkluderende online platforme.

Online borgerinddragelse

I juni 2019 blev over 4,5 milliarder mennesker registreret som internetbrugere, hvilket udgør omkring 58 procent af verdens samlede befolkning. I USA og Storbritannien når andelen af ​​de personer, der er internetbrugere, et gennemsnit på 88,5 procent.

For at ride med på bølgen i udbredelsen af online tilstedeværelse bør kommuner og regioner være åbne for digital innovation. Hvilken bedre måde at opnå dette på end at integrere teknologi i politik- og beslutningsprocessen? Digital borgerinddragelse er et tilgængeligt middel, der giver kommuner og regioner mulighed for at øge effektiviteten og gennemsigtigheden i takt med et stigende engagement fra ikke mindst de yngre borgere.

En digital borgerinddragelsesplatform kan øge de unges engagement på mange forskellige måder, herunder, men ikke begrænset til, afstemninger, idéudvikling, borgerbudgettering, spørgeskemaer og borgerinitiativer. Disse forskellige borgerinddragelsesmetoder hjælper kommuner og regioner med at nå flere mål – hvad enten det drejer sig om kommunale budgetter, innovative ideer eller mere tillid.

Youth4Climate er et godt eksempel på, at den yngre generation drager fordel af digitale platforme for at blive hørt og for at organisere deres bevægelse. I begyndelsen af ​​2019 brugte Youth4Climate CitizenLab’s platform til at indsamle ideer til, hvordan man kan tackle klimakrisen. Over 1.700 ideer og 32.000 stemmer på initiativer blev afleveret på platformen og de resulterede i 15 udvalgte projektforslag, som blev overdraget til den belgiske regering.

For dem under 30 år viser engagementet sig på nye måder: Deres engagement foregår primært online via sociale medier eller digitale borgerinddragelsesplatforme. Disse værktøjer giver unge borgere en større stemme i deres samfund og hjælper dem med at udtrykke deres bekymringer og prioriteringer og opbygge et langsigtet bånd til kommune og region.

Inkluderende samskabelse

Undersøgelser har vist, at off-line borgerinddragelse savner repræsentation af visse grupper af borgere inden for forskellige variabler som alder, køn, race og indkomst. At sikre, at information er let tilgængelig, og at inddragelsesprocessen er let at følge, er nøglen til at få inddraget flere.

I dag er gennemsnitsalderen for et barn, der får sin første smartphone omkring 10 år.

Den nye generation forventer hurtige, transparente og lydhøre offentlige processer, og de vil sandsynligvis ikke deltage i et borgermøde en mandag aften. Brug af digitale borgerinddragelsesplatforme på kommunalt niveau, er en fremragende metode til at engagere yngre borgere, da de er opvokset med teknologien og let vil kunne forstå online platforme. 45 procent af de deltagere, der bruger CitizenLab’s platform er under 35 år. Den nylige stigning i politisk deltagelse af borgere i alderen 16-24 år i både USA og Storbritannien viser, at unge vælgere er ivrige efter at engagere sig; derfor bør de også have passende muligheder for det.

Digital borgerinddragelse forbedrer en kommunes evne til at nå de unge, men også borgere med forskellig demografi, der normalt er mindre engagerede. Den traditionelle tilgang til borgerinddragelse er meget begrænset, når det handler om, hvem der er i stand til fysisk at deltage i et møde. Unge familier har ofte ikke mulighed for at deltage i borgermøder, da det ikke passer ind i deres hverdag. Derudover kan lange eller skiftende arbejdstider gøre hverdagsmøder på rådhuset svære at deltage i for arbejdende personer. Digital borgerinddragelse giver folk i alle aldre, køn og etniske grupper mulighed for at deltage i den politiske proces og få indflydelse på, hvad der sker i deres lokalsamfund.

Lokal samskabelse 

Politiske udmeldinger er blevet et følsomt emne for mange, hvilket ofte gør diskussionen vanskelig. Nye undersøgelser viser, at flere kommuner har formået at opretholde et stærkt bånd til deres borgere og på dette niveau forbliver tilliden højere og borgerne er mere villige til at engagere sig.

For den unge generation er fremtiden for borgerinddragelse online. Kommuner og regioner har mulighed for at engagere deres yngre målgrupper gennem digitale platforme og skubbe til dagsordener, dele information, fortælle om nye undersøgelser, indsamle ideer til nye initiativer osv. At give de unge borgere et sted at dele viden og udtrykke deres holdning om deres by, er ikke kun til gavn for dem, men giver også kommunerne pålidelige oplysninger om, hvad borgere har brug for og prioriterer; det hjælper dem med at tage bedre informerede beslutninger. Denne proces er lettere at implementere på lokal skala: Tillidsniveauet er højere, kommunikationen med borgerne er lettere og det er ikke så bureaukratisk at styre og implementere ideer.

Invester i digital borgerinddragelse

Hvordan unge borgere indsamler information har ændret sig og kommuner og regioner er nødt til at tilpasse sig den måde, de kommunikerer med deres borgere på.

Teknologien vinder indpas og digital borgerinddragelse er en del af det. Det drejer sig ikke om at fjerne mere traditionelle former for metoder til inddragelse, men at være åben for nye måder, der gør samskabelse lettere tilgængeligt for alle byens borgere.