Tre-årig drøm går i opfyldelse: 
Brobygger og Vild med Dans-deltager 
åbner Folkemøde Randers

Afadmin

Tre-årig drøm går i opfyldelse: 
Brobygger og Vild med Dans-deltager 
åbner Folkemøde Randers

Özlem Cekic bliver første oplægsholder på Demokratiets Weekend 9. september.

Tredje gang er lykkens gang! Styregruppen bag Folkemøde Randers har fået bekræftet rigtigheden af det gamle danske mundheld. Efter to gange tidligere forgæves at have inviteret generalsekretæren for Brobyggerne, Özlem Cekic, til at deltage i folkemødet er det endelig lykkes i år at få plads i den populære oplægsholders kalender. Foruden Folkemøde Randers skal Özlem Cekic i efteråret deltage i det populære tv-program Vild med Dans.

– Özlem Cekic, hvis svigerforældre bor i Randers, har de to tidligere år været meget positiv for at deltage, men har ikke kunnet finde plads i kalenderen. Derfor blev der allerede sidste år, da hun for anden gang måtte svare, at hun var optaget på folkemødets åbningsdag, lavet en aftale for i år, fortæller formand for Folkemøde Randers, Per Schultz-Knudsen.

Brobygning med dialogkaffe

Siden 2008 har Özlem Cekic medvirket i og været initiativtager til en række projekter, hvis formål er at bygge bro mellem befolkningsgrupper. I sin tid som folketingsmedlem opdagede hun, hvor grove og filterløse folk kan være på de sociale medier, og hun modtog en masse hadefulde beskeder, som ofte tog byggede deres vrede på det faktum, at hun er muslim.

Hun besluttede sig for at reagere på de beskeder ved at besøge afsenderne og drikke kaffe med dem over en samtale om deres indbyrdes forskelligheder. At Özlem Cekic valgte at mødes med disse mennesker, som på internettet udviste så stor fjendtlighed, skabte fænomenet dialogkaffe, og sammen med overrabbiner Bent Melchior tog hun initiativ til foreningen ”Brobyggerne – Center for Dialogkaffe”. Formålet med foreningen er at styrke dialogen og den demokratiske samtale i Danmark. Foreningen arbejder for et samfund, der bygger på danske værdier med plads til uenighed og forskellighed, hvor alle kan føle sig ligeværdige og velkomne i en samtale, der er konstruktiv og kritisk.

– Det ligger jo helt i tråd med Folkemøde Randers’ vision og mission. Derfor har vi også været meget interesseret i at få Özlem Cekic som oplægsholder, konstaterer Per Schultz-Knudsen, og henviser til formålsparagraffen for Folkemøde Randers, som siger, at ”Visionen for Folkemøde Randers er at samle borgere gennem den demokratiske samtale, og at foreningens mission er at inspirere og engagere borgere til samarbejde og dialog, på tværs af politisk ståsted, med fælles mål om en bedre fremtid. Gennem vision og mission ønsker Folkemøde Randers at skabe værdier og selvværd for Randers og dens borgere, og derigennem styrke den positive selvforståelse som borgere i Randers Kommune.”.

Tidligere social- og arbejdsmarkedsdirektør

En anden af hovedtalerne på Demokratiets Weekend, der indleder dette års Folkemøde Randers, har også stået på Styregruppens ønskeliste tidligere. Det er tidligere social- og arbejdsmarkedsdirektør i Randers Kommune og tidligere direktør for Socialstyrelsen Knud Aarup.

– Han var faktisk allerede på vores ønskeliste ved det første Folkemøde Randers i 2019, hvor han var bestyrelsesformand for Bedre Psykiatri. I år er det femte gang, at vi afvikler Folkemøde Randers, så nu fandt vi, at det var på tide igen at række ud efter Knud Aarup, fortæller folkemøde-formanden.

Efter sin fratræden som direktør for Socialstyrelsen i 2015 har Knud Aarup fortsat sit virke i civilsamfundet og brugt sin indsigt på især det sociale område til gavn for dem, som ikke har andre fortalere. Han ynder således at kalde sig “uafhængig aktør i udvikling af velfærdssamfundet”.

Kernen i et levende demokrati

I dag er Knud Aarup ansvarlig for mediet Altingets socialpolitiske netværk, medlem af hovedbestyrelsen i Røde Kors og skriver en lang række klummer, artikler og bøger.

– Jeg er grundlæggende bekymret for det danske velfærdssamfund. Jeg tror det er på vej ind i en perfekt storm, som grundlæggende vil kunne forandre det trygge og tillidsfulde samfund, som jeg selv er vokset op i. Det optager mig rigtigt meget, skriver Knud Aarup således på sin hjemmeside.

På førstedagen af Folkemøde Randers 2023 vil Knud Aarup lægge op til debat med et oplæg, der har fået titlen ”Det lokale selvstyre er kernen i et levende demokrati – så hvad skal vi med de nuværende kommuner?”

Lokalt brobygge-projekt

Imellem de to hovedtalere vil Folkemøde Randers sætte fokus på et lokalt brobygge-projekt, nemlig Randerstæppet, der blev vævet i forbindelse med Randers’ købstadsjubilæum i 2002. Over 500 borgere med forskellige baggrund – samt dronning Margrethe og prins Henrik – tog del i vævningen. Tæppet blev afsløret den 30. november 2002, og har siden 2015 hængt på bagvæggen i den store sal på Kulturhuset.

Billedvæver Annie Bang Sørensen og værkstedsleder Kirsten Grønning vil på åbningsdagen for Folkemøde Randers fortælle om projektet, mens borgmester Torben Hansen vil supplere med at fortælle om sin og Henrik Pontoppidans forhold til og oplevelser omkring Gudenå.

Alle aktiviteterne på åbningsdagen er modsat sidste år henlagt til Underværket.

Fakta:

Foreningen Folkemøde Randers

Visionen for Folkemøde Randers er at inspirere og engagere borgere til samarbejde og dialog, på tværs af politisk ståsted og styrke den positive selvforståelse som borgere i Randers Kommune. 

Enhver demokratisk forening eller privat virksomhed med tilknytning til Randers kan tilslutte sig foreningen Folkemøde Randers, og dermed blive medarrangør af det årlige Folkemøde Randers, der afvikles i september. 

Foruden det årlige folkemøde, der åbnes med Demokratiets Weekend i den anden weekend af september, er foreningen Folkemøde Randers i løbet af året arrangør eller medarrangør af andre debatmøder om demokrati, borgerinddragelse og borgerengagement. 

Foreningens hjemmeside: folkemøde-randers.dk .

Om forfatteren

admin administrator

Skriv et svar