Folkemøde Randers sætter   tre generationer i spil

Afadmin

Folkemøde Randers sætter   tre generationer i spil

Kendte randrusianere fortæller om deres generationer – Generation 68, Generation Jensen og Generation Z.

Per Schultz-Knudsen

Slægt skal følge slægters gang, fremgår det af salmen ”Dejlig er jorden”, som ofte synges både, når vi går rundt om træet juleaften, og når vi siger farvel til en af vore kære. Men nye generationer følger ikke nødvendigvis den forriges gangart, og så kan jorden føles knap så dejlig. Så slår det gnister, og så hører man ”altså, ungdommen nu til dags!” og ”OK, boomer!”.

På andendagen af årets Folkemøde Randers, søndag d. 11. september, inviterer folkemødet i samarbejde med Kulturhistorisk Museum til et arrangement, hvor der ses nærmere på de generationer, der lever sammen her i 2022. Arrangementet foregår naturligvis på Kulturhistorisk Museum.

– Vi vil gerne sætte fokus på, hvad der kendetegner de forskellige generationer, hvordan samfundsudviklingen i stort og småt har præget dem, og hvordan deres stemme har lydt i den demokratiske samtale, fortæller Camilla Gellert Nielsen, der som medlem af Styregruppen for Folkemøde Randers er koordinator for søndagens program.

Syv generationer på samme tid

Cand. scient.pol. og forskningschef ved Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, Marianne Levinsen lægger ud med det store, generelle overblik over generationerne. Med foredraget ”Syv generationer – værdier, forbrug, levevis nu og i fremtiden” fortæller Marianne Levinsen, hvad generationsbegrebet går ud på og giver et overblik over de syv generationer, som lever i dag, nemlig Generation Mellemkrig (født 1919-1939), Generation 68 (født 1940-1954), Generation Jensen (født 1955-1966), Generation X (født 1967-1979), Generation Y (født 1980-89), Generation Z (født 1990-2001), og Generation New Millennium (født 2002-2012). 

– Marianne Levinsen vil fortælle om, hvad der har formet de forskellige generationers muligheder, valg og værdier. Hvad har historiske begivenheder, vilkår for skolegang og deltagelse i samfundsliv samt teknologiske nybrud betydet? Marianne Levinsen vil lægge vægt på opvækst, barndom og især ungdommen mellem 15 til 30 år, da det er de perioder af vores liv, hvor vi er mest påvirkelige, og hvor vores værdisæt skabes, oplyser Camilla Gellert Nielsen.

Generation 68 – de 70-80-årige

Efter Marianne Levinsens oplæg om de syv generationers værdier, forbrug og levevis vil der blive blændet op for generationstypisk musik, tv, reklamer med videre knyttet til generationerne 68, Jensen og Z, og i tre samtaler med hver to generationsrepræsentanter vil kendte randrusianere med hjælp af en ordstyrer sætte fokus på deres generation.

Der lægges ud med Generation 68, hvor generationsrepræsentanterne er Inger-Lise Mørup, der er formand for Randers Amts Historiske Samfund, formand for Fussingøgruppen, medlem af Fårup Menighedsråd og pensioneret folkeskolelærer samt Kurt Helge Andersen, der er tidligere byrådsmedlem, journalist ved blandt andet DR og Randers Dagblad, fotograf samt aktiv medspiller i kulturlivet i Randers. De vil blive ledet igennem samtalen af tidligere leder af Underværket Poul Jeberg.

Generation Jensen – de 55-65-årige

Han er også ordstyrer ved det følgende indslag med Generation Jensen, hvor generationsrepræsentanterne er to erhvervsdrivende, nemlig Lis Bilde, bedre kendt som Gardin-Lis og stifter og ejer af virksomheden af samme navn, og Adnan Dagdelen, der er opvokset i Randers, men hans familie stammer fra Tyrkiet, og var en del af de gæstearbejdere, der blev hentet til Danmark i 1960’erne. Adnan Dagdelen driver blandt andet Kylling Pizza Ekspressen i Randers samt Maia Kylling & Pizza i Mariager.

Generation Z – de unge fra omkring årtusindskiftet

Arrangementet i kulturhistorisk museum slutter med fokus på Generation Z. Her er generationsrepræsentanterne Johanne Hansen Baadsgaard og Jeppe Færch. Johanne Hansen Baadsgaard studerer Politik og Administration på Aalborg Universitet, hvor hun blandt andet er studievejleder, og samtidig er hun forperson i DJØF for studerende. Jeppe Færch, der er lærerstuderende, har i mange år været sanger og guitarist i musikgruppen Embryo, og en af de bærende kræfter i von Hatten musikforeningen, blandt andet som formand, og tidligere aktiv i Kastalia.

De to bliver ledet gennem samtalen af journalist og studievært ved TV2 Østjylland Maria Ødum, der som de to generationsrepræsentanter er student fra Randers Statsskole.

– Under arrangementet vil der i pauserne mellem generationssamtalerne være mulighed for at se nærmere på Kulturhistorisk Museums udstillinger, hvor man blandt andet kan se ting, der var typisk for de tre generationers tids, slutter Camilla Gellert Nielsen.

Foto- og kunstudstilling i Kulturhuset

I forbindelse med arrangementet vil der også være muligt at studere en foto-udstilling med lokale fotografers billeder fra perioden 1950-2010, eller i samme bygning at besøge Randers Kunstmuseum, der danner rammen om fokusudstillingen ”Kunst og politik”.

Randers Kunstmuseum præsenterer her 10 nedslag i kunstens historie og inviterer alle generationer til at gå i dialog om kunst og politik. De 10 nedslag spreder sig fra Vilhelm Freddies monumentale maleri over nazismens og verdenskrigens rædsler til Bjørn Nørgaards Hesteofring og Thierry Geoffreys flygtningetelte anno 2022. Udstillingen er sammensat af museumsdirektør Lise Jeppesen, Randers Kunstmuseum.

Om forfatteren

admin administrator

Skriv et svar