Folkemøde Randers går nye veje

AfPer Schultz-Knudsen

Folkemøde Randers går nye veje

Per Schultz-Knudsen

Folkemøde Randers flytter åbning til Rådhustorvet med gratis morgenbrød, men indtager også J. O. Krags Plads, breder sig ud i kommunen og lancerer en særlig Folke-bryg.

I modsætning til de første tre år med Folkemøde Randers, hvor arrangementerne i løbet af ugen har været henlagt til Underværket, bredes arrangementerne i år ud til flere dele af kommunen og til flere steder i Randers by.

– De nye tiltag er blandt andet blevet muligt takket være en flot økonomisk støtte fra Nordea-fonden. Den støtte er vi rigtig glade for. Uden den ville det ikke have været muligt at booste Folkemøde Randers så meget med nye tiltag, som tilfældet bliver i år, fortæller formand for Folkemøde Randers, Per Schultz-Knudsen.

Selve åbningsarrangementet bliver således afviklet på Rådhustorvet lørdag d. 10. september om formiddagen. Åbningstalerne holdes af borgmester Torben Hansen og formand for Folkemøde Randers Per Schultz-Knudsen, mens underholdningen er lagt i munden på to kor, nemlig børnekoret Pixie Notes og Riverside Gospelchoir, der begge hører til på Randers Musikskole.

– Blandt andet vil ”Sangen om Randers”, som skolebørn i Randers Kommune har skrevet som en hyldest til kommunen og byen, komme til at lyde ud over Rådhustorvet den formiddag. Samtidig bydes alle, der lægger vejen forbi Rådhustorvet på gratis morgenbrød, lover Per Schultz-Knudsen.

Pixie Notes er musikskolens børnekor for børn i 2.-5.klasse, og de synger seje, smukke og sjove sange. Det andet kor, Riverside Gospelchoir, har eksisteret siden 2006, og tæller 20 håndplukkede sangere, som synger gospel fra øverste skuffe. Begge kor dirigeres af Lene Johnsen Søndergaard-Jensen.

Swapping Camp

Resten af lørdagen er oplæg og debat henlagt til Underværket, mens Jens Otto Krags Plads vil syde af et festligt Folkemøde-marked med aktiviteter for både børn, unge og voksne.

En del af pladsen vil blive indtaget af den dansk-franske kunstner Thierry Geoffroy aka Colonel med projektet Swapping Camp. I projektet inviteres alle indenfor i tomandstelte for at dele holdninger om temaer som politik, kunst og flygtninge. Efter et vist tidsrum skifter man telt og får en ny debatpartner. Eventet bliver en slags dating, der sætter personer af forskellige professioner, sociale lag og kulturer sammen for at frembringe en demokratisk dialog i overensstemmelse med idéen om et mangfoldigt samfund.

Generationsmøde og politisk kunst i kulturhuset

Søndag danner Randers Kulturhus centrum om Folkemøde Randers.

Kulturhistorisk Museum vil danne ramme om arrangementet ”Generationsmøde”, hvor repræsentanter for tre forskellige generationer vil fortælle om deres barndom, ungdom og voksenliv, mens deres fortællinger vil blive illustreret via billeder fra Randers Lokalhistorisk Arkiv og rundvisning i Kulturhistorisk Museum. I forbindelse med arrangementet vil der også være en foto-udstilling med lokale fotografers billeder fra perioden 1950-2010.

Samtidig danner Randers Kunstmuseum rammen om fokusudstillingen ”Kunst og politik”. Randers Kunstmuseum præsenterer 10 nedslag i kunstens historie og inviterer alle generationer til at gå i dialog om kunst og politik. De 10 nedslag spreder sig fra Vilhelm Freddies monumentale maleri over nazismens og verdenskrigens rædsler til Bjørn Nørgaards Hesteofring. Udstillingen er sammensat af museumsdirektør Lise Jeppesen, Randers Kunstmuseum.

Virtuel dialog for kommunens unge

Onsdag tager Randers Bibliotek også del i Folkemøde Randers, når biblioteket sammen med Randers Ungdomsskole inviterer unge til en virtuel dialog for at blive ”så meget klogere” om deres fritid. Efterfølgende vil de unge blive inviteret til et fantastisk event på Randers Bibliotek og KaosAmbassaden med afsæt i den viden, der høstes ved den virtuelle dialog.

Randers Amtsavis’ redaktion danner mandag ramme om et arrangement med fokus på de lokale folketingsmedlemmers brug af borgerinddragelse. Onsdag lægger Via University College lokaler til et AOF-arrangement om, hvorfor vores vandløb, søer, fjorde og havet langt fra er i en god økologisk tilstand. Og fredag aften vil Østervangsskolen fyldes af sang, når Socialdemokratiet arrangerer en arbejdersang-aften med frihedens, lighedens og fællesskabets sange.

Arrangementer i Gjerlev og Havndal

I løbet af ugen bevæger Folkemøde Randers sig også længere ud i Randers Kommune.

Onsdag holder Folkekirken sammen med Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen i Randers Kommune en konference med titlen ”Fælles om det sociale ansvar” i Ommersyssel Østre Kirkecenter i Gjerlev. Med udgangspunkt i nogle af de konkrete lokale tiltag, der er kommet ud af de senere års øgede samarbejde mellem kommune, folkekirke og civilsamfund, skal det drøftes og brainstormes på nye og relevante samarbejder på tværs til gavn for borgerne. Konferencen vil blive en blanding mellem oplæg, paneldebat og gruppedrøftelser. Som alle andre arrangementer under Folkemøde Randers er det gratis at deltage i konferencen.

Folkemøde Randers 2022 slutter den følgende lørdag, hvor det nye sundhedshus i Havndal danner ramme om et møde arrangeret af Socialdemokratiet i Nørhald.

Folke-bryg

Folkemøde Randers går også nye veje, når det gælder synlighed ud over arrangementer, fortæller formand Per Schultz-Knudsen:

– Folkemøde Randers har i samarbejde med Randers Bryghus produceret en særlig Folke-bryg, der vil være prydret af Folkemøde Randers’ logo og kan købes i løbet af folkemøde-ugen.

Fakta om Folkemøde Randers 2022

Folkemøde Randers 2022 afvikles fra lørdag d. 10. september til lørdag d. 17. september. 

Medarrangører af Folkemøde Randers 2022 er: 
AOF, Beboerlisten, BUPL, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, FOF, Folkekirken i Randers Kommune, Kaosambassaden, Kristendemokraterne, Kulturelt Samvirke, Museum Østjylland, Nye Borgerlige, Radikale Venstre, Randers Amtsavis, Randers Bolig, Randers Kunstmuseum, Randers Lejerforening, Randers Lærerforening, Randers Ungdomsskole, SF, Socialdemokratiet, 3F, Tøjhuskvarterets Venner, Underværket, Velfærdslisten og Venstre i Randers.

Visionen for Folkemøde Randers er at inspirere og engagere borgere til samarbejde og dialog, på tværs af politisk ståsted og styrke den positive selvforståelse som borgere i Randers Kommune. 

Enhver demokratisk organisation, forening, parti, politisk liste, selvejende institution eller privat virksomhed med tilknytning til Randers kan tilslutte sig Folkemøde Randers som medarrangør. 

Foreningens hjemmeside: folkemøde-randers.dk .

Om forfatteren

Per Schultz-Knudsen administrator

Per Schultz-Knudsen er formand for Folkemøde Randers.

Skriv et svar