Blogarkiv

Afadmin

Tre-årig drøm går i opfyldelse: 
Brobygger og Vild med Dans-deltager 
åbner Folkemøde Randers

Özlem Cekic bliver første oplægsholder på Demokratiets Weekend 9. september.

Tredje gang er lykkens gang! Styregruppen bag Folkemøde Randers har fået bekræftet rigtigheden af det gamle danske mundheld. Efter to gange tidligere forgæves at have inviteret generalsekretæren for Brobyggerne, Özlem Cekic, til at deltage i folkemødet er det endelig lykkes i år at få plads i den populære oplægsholders kalender. Foruden Folkemøde Randers skal Özlem Cekic i efteråret deltage i det populære tv-program Vild med Dans.

– Özlem Cekic, hvis svigerforældre bor i Randers, har de to tidligere år været meget positiv for at deltage, men har ikke kunnet finde plads i kalenderen. Derfor blev der allerede sidste år, da hun for anden gang måtte svare, at hun var optaget på folkemødets åbningsdag, lavet en aftale for i år, fortæller formand for Folkemøde Randers, Per Schultz-Knudsen.

Brobygning med dialogkaffe

Siden 2008 har Özlem Cekic medvirket i og været initiativtager til en række projekter, hvis formål er at bygge bro mellem befolkningsgrupper. I sin tid som folketingsmedlem opdagede hun, hvor grove og filterløse folk kan være på de sociale medier, og hun modtog en masse hadefulde beskeder, som ofte tog byggede deres vrede på det faktum, at hun er muslim.

Hun besluttede sig for at reagere på de beskeder ved at besøge afsenderne og drikke kaffe med dem over en samtale om deres indbyrdes forskelligheder. At Özlem Cekic valgte at mødes med disse mennesker, som på internettet udviste så stor fjendtlighed, skabte fænomenet dialogkaffe, og sammen med overrabbiner Bent Melchior tog hun initiativ til foreningen ”Brobyggerne – Center for Dialogkaffe”. Formålet med foreningen er at styrke dialogen og den demokratiske samtale i Danmark. Foreningen arbejder for et samfund, der bygger på danske værdier med plads til uenighed og forskellighed, hvor alle kan føle sig ligeværdige og velkomne i en samtale, der er konstruktiv og kritisk.

– Det ligger jo helt i tråd med Folkemøde Randers’ vision og mission. Derfor har vi også været meget interesseret i at få Özlem Cekic som oplægsholder, konstaterer Per Schultz-Knudsen, og henviser til formålsparagraffen for Folkemøde Randers, som siger, at ”Visionen for Folkemøde Randers er at samle borgere gennem den demokratiske samtale, og at foreningens mission er at inspirere og engagere borgere til samarbejde og dialog, på tværs af politisk ståsted, med fælles mål om en bedre fremtid. Gennem vision og mission ønsker Folkemøde Randers at skabe værdier og selvværd for Randers og dens borgere, og derigennem styrke den positive selvforståelse som borgere i Randers Kommune.”.

Tidligere social- og arbejdsmarkedsdirektør

En anden af hovedtalerne på Demokratiets Weekend, der indleder dette års Folkemøde Randers, har også stået på Styregruppens ønskeliste tidligere. Det er tidligere social- og arbejdsmarkedsdirektør i Randers Kommune og tidligere direktør for Socialstyrelsen Knud Aarup.

– Han var faktisk allerede på vores ønskeliste ved det første Folkemøde Randers i 2019, hvor han var bestyrelsesformand for Bedre Psykiatri. I år er det femte gang, at vi afvikler Folkemøde Randers, så nu fandt vi, at det var på tide igen at række ud efter Knud Aarup, fortæller folkemøde-formanden.

Efter sin fratræden som direktør for Socialstyrelsen i 2015 har Knud Aarup fortsat sit virke i civilsamfundet og brugt sin indsigt på især det sociale område til gavn for dem, som ikke har andre fortalere. Han ynder således at kalde sig “uafhængig aktør i udvikling af velfærdssamfundet”.

Kernen i et levende demokrati

I dag er Knud Aarup ansvarlig for mediet Altingets socialpolitiske netværk, medlem af hovedbestyrelsen i Røde Kors og skriver en lang række klummer, artikler og bøger.

– Jeg er grundlæggende bekymret for det danske velfærdssamfund. Jeg tror det er på vej ind i en perfekt storm, som grundlæggende vil kunne forandre det trygge og tillidsfulde samfund, som jeg selv er vokset op i. Det optager mig rigtigt meget, skriver Knud Aarup således på sin hjemmeside.

På førstedagen af Folkemøde Randers 2023 vil Knud Aarup lægge op til debat med et oplæg, der har fået titlen ”Det lokale selvstyre er kernen i et levende demokrati – så hvad skal vi med de nuværende kommuner?”

Lokalt brobygge-projekt

Imellem de to hovedtalere vil Folkemøde Randers sætte fokus på et lokalt brobygge-projekt, nemlig Randerstæppet, der blev vævet i forbindelse med Randers’ købstadsjubilæum i 2002. Over 500 borgere med forskellige baggrund – samt dronning Margrethe og prins Henrik – tog del i vævningen. Tæppet blev afsløret den 30. november 2002, og har siden 2015 hængt på bagvæggen i den store sal på Kulturhuset.

Billedvæver Annie Bang Sørensen og værkstedsleder Kirsten Grønning vil på åbningsdagen for Folkemøde Randers fortælle om projektet, mens borgmester Torben Hansen vil supplere med at fortælle om sin og Henrik Pontoppidans forhold til og oplevelser omkring Gudenå.

Alle aktiviteterne på åbningsdagen er modsat sidste år henlagt til Underværket.

Fakta:

Foreningen Folkemøde Randers

Visionen for Folkemøde Randers er at inspirere og engagere borgere til samarbejde og dialog, på tværs af politisk ståsted og styrke den positive selvforståelse som borgere i Randers Kommune. 

Enhver demokratisk forening eller privat virksomhed med tilknytning til Randers kan tilslutte sig foreningen Folkemøde Randers, og dermed blive medarrangør af det årlige Folkemøde Randers, der afvikles i september. 

Foruden det årlige folkemøde, der åbnes med Demokratiets Weekend i den anden weekend af september, er foreningen Folkemøde Randers i løbet af året arrangør eller medarrangør af andre debatmøder om demokrati, borgerinddragelse og borgerengagement. 

Foreningens hjemmeside: folkemøde-randers.dk .

AfPer Schultz-Knudsen

Folkemøde Randers samler  
”De 5 fra Borgen” til debat

I samarbejde med AOF arrangerer Folkemøde Randers 24. marts gratis debatmøde med de fem randrusianske folketingsmedlemmer.

Foto Marie Hald. 

Set med randrusianske briller var folketingsvalget d. 1. november sidste år en succes. Ikke færre end fem randrusianere blev valgt ind i Folketinget. To flere end før valget.

Men hvad kan deres valg til Folketinget få af betydning for Randers Kommune og kommunens borgere?

Det kan du få svar på fredag d. 24. marts kl. 16.00 i Store Sal på Underværket, Stemannsgade 9 C, Randers, hvor Folkemøde Randers i samarbejde med AOF har inviteret Charlotte Broman Mølbæk, SF, Louise Brown, Liberal Alliance, Malte Larsen, Socialdemokratiet, Michael Aastrup Jensen, Venstre, og Nick Zimmermann, Dansk Folkeparti, til et par timers debatmøde.

Mødet vil blive ledet af Mette Frobenius, der er kendt som debattør, foredragsholder og standupkomiker.

De fem vil blive bedt om at komme med bud på, hvordan de hver for sig og i fællesskab kan være med til at fremme randrusianske interesser på Christiansborg, og hvordan de vil inddrage borgerne i Randers Kommune i deres arbejde. Desuden vil de komme til at forholde sig til aktuelle politiske emner og samarbejdet i det nye folketing.

Det er gratis at deltage i mødet, der er åbent for alle, og der vil blive mulighed for at stille spørgsmål til folketingsmedlemmerne samt kommentere deres indlæg.

Afadmin

Anders Ladekarl indleder årets Folkemøde Randers

Folkemøde Randers 2022 sætter fokus på civilsamfundets rolle i forbindelse med krigen i Ukraine.

Styregruppen bag Folkemøde Randers har besluttet at indlede årets møde med at sætte fokus på krigen i Ukraine, dens følger og civilsamfundets betydning for hjælpen både i Ukraine og Randers.

– For medarrangørerne er det vigtigt, at Folkemøde Randers hvert år tager udgangspunkt i noget aktuelt. De to seneste år har det været henholdsvis corona-pandemien og kommunalvalget. I år var det oplagt at lade krigen i Ukraine og dens følger præge folkemødet, ligesom den har præget meget andet i Danmark og Randers siden februar. Ikke mindst, fordi netop civilsamfundet og dermed borgerinddragelse har haft stor betydning for hjælpen til ukrainere på flugt, både internt i Ukraine og i for eksempel Randers og andre kommuner i Danmark, fortæller formanden for Folkemøde Randers, Per Schultz-Knudsen.

ANL photo 2020

Første oplægsholder ved åbningsarrangementet i Underværket lørdag d. 10. september bliver således generalsekretæren for Dansk Røde Kors, Anders Ladekarl, der er født og opvokset i Randers. Anders Ladekarls oplæg har titlen “Krigen i Ukraine – verdens største hjælpeoperation” og vil naturligt nok handle om Røde Kors’ arbejde og civilsamfundets betydning for indsatsen i forbindelse med krigen i Ukraine – både civilsamfundet i Danmark og Ukraine.

Dansk leder af ungdomshus i Kyiv

Efter Anders Ladekarls oplæg vil fire andre oplægsholdere beskæftige sig med situationen i Ukraine og civilsamfundets indsats for at hjælpe krigsflygtningerne.

Næste oplægsholder bliver 30-årige Julie Arnfred Bojesen, der tiltrådte som leder af det ukrainsk-danske ungdomshus i Kyiv blot ni dage før Ruslands invasion af Ukraine i februar i år. Det er Dansk Ungdoms Fællesråd og Dansk Kulturinstitut, der er gået sammen om at skabe et ukrainsk-dansk ungdomshus i Kyiv, som skal styrke demokratisk deltagelse blandt ukrainske unge og forbinde dem med unge fra Danmark.

Julie Arnfred Bojesen vil fortælle om de unge og Ukraines fremtid, formålet med det ukrainsk-danske ungdomshus i Kyiv, og hvad krigen skaber af udfordringer for arbejdet.

Civilsamfundet handlede irrationelt

Umiddelbart efter den russiske invasion af Ukraine reagerede civilsamfundet i Danmark med et overvældende engagement. Borgere tog initiativ til indsamling af tøj og andre brugte ting, og kørte til den polsk-ukrainske grænse for at dele det ud til de tilstedeværende flygtninge og tage nogle af dem med tilbage til Danmark. Engagementet var så overvældende, at etablerede organisationer efter en måned måtte bede danskerne om at ændre adfærd og i stedet for at indsamle diverse brugte genstand at give penge til organisationerne, og lade dem stå for hjælpen til krigsflygtningene. Det afholdt dog ikke alle fra at fortsætte med at indsamle brugte ting og selv bringe dem til den ukrainske grænse, hvor de stod for uddelingen.

Hvorfor har vi som mennesker tilsyneladende en stærk trang til at gøre noget, som umiddelbart virker irrationelt, når de professionelle organisationer tydeligt siger, det er bedre at lade dem stå for hjælpen?

Andreas Roepstorff, der er professor i hjerne- og kognitionsforskning og leder af Interacting Minds Centre på Aarhus Universitet, giver dagens tredje oplæg sit bud på en forklaring på, hvorfor så mange mennesker tilsyneladende valgte at overhøre organisationernes indtrængende bønner om at sende penge, ikke tøj, bamser, dyremad eller andet, de i deres iver efter at hjælpe samlede ind til de krigsramte ukrainere, og hvorfor civilsamfundet ikke altid reagerer hensigtsmæssig i forbindelse med en katastrofe.

Modtagelsen af krigsflygtninge i Randers

I løbet af foråret har Randers Kommune taget imod omkring 20.000 ukrainske krigsflygtninge, hvilket de to sidste indlæg omkring situationen i forbindelse med krigen i Ukraine vil sætte fokus på.

Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt vil således under titlen “Sammen fandt vi løsninger i al hast” fortælle om civilsamfundets betydning for Randers Kommune, da der pludselig strømmede fordrevne fra Ukraine til Danmark – og Randers Kommune.

Sidste oplægsholder bliver formand for Forening Lastivka-Randers Oleksandra Steffensen. Forening Lastivka-Randers er foreningen for borgere med ukrainsk baggrund bosat i Randers, og Oleksandra Steffensen vil fortælle om, hvordan randrusianere med ukrainsk baggrund har oplevet krigen og hjulpet de flygtninge, der er kommet til Randers.

Alle kan spørge og kommentere

Efter en pause, hvor mødedeltagerne har mulighed for at få lidt ukrainsk mad at spise og opleve det festlige folkemøde-marked på Jens Otto Krags Plads, bliver der lejlighed til at kommentere og stille spørgsmål til de fem oplægsholdere, som også kan kommentere hinandens indlæg. 

– Vi ønsker med indslaget kaste lys over krigen i Ukraines betydning for civilsamfundet i landet, og hvilken betydning civilsamfundet i Randers har haft for hjælpen til krigsflygtningene, og håber, at rigtig mange randrusianere, der har været påvirket af situationen og taget aktiv del i hjælpen, vil møde frem og deltage i den efterfølgende debat, konstaterer formanden for Folkemøde Randers, Per Schultz-Knudsen. 

Afadmin

Folkemøde Randers sætter   tre generationer i spil

Kendte randrusianere fortæller om deres generationer – Generation 68, Generation Jensen og Generation Z.

Per Schultz-Knudsen

Slægt skal følge slægters gang, fremgår det af salmen ”Dejlig er jorden”, som ofte synges både, når vi går rundt om træet juleaften, og når vi siger farvel til en af vore kære. Men nye generationer følger ikke nødvendigvis den forriges gangart, og så kan jorden føles knap så dejlig. Så slår det gnister, og så hører man ”altså, ungdommen nu til dags!” og ”OK, boomer!”.

På andendagen af årets Folkemøde Randers, søndag d. 11. september, inviterer folkemødet i samarbejde med Kulturhistorisk Museum til et arrangement, hvor der ses nærmere på de generationer, der lever sammen her i 2022. Arrangementet foregår naturligvis på Kulturhistorisk Museum.

– Vi vil gerne sætte fokus på, hvad der kendetegner de forskellige generationer, hvordan samfundsudviklingen i stort og småt har præget dem, og hvordan deres stemme har lydt i den demokratiske samtale, fortæller Camilla Gellert Nielsen, der som medlem af Styregruppen for Folkemøde Randers er koordinator for søndagens program.

Syv generationer på samme tid

Cand. scient.pol. og forskningschef ved Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, Marianne Levinsen lægger ud med det store, generelle overblik over generationerne. Med foredraget ”Syv generationer – værdier, forbrug, levevis nu og i fremtiden” fortæller Marianne Levinsen, hvad generationsbegrebet går ud på og giver et overblik over de syv generationer, som lever i dag, nemlig Generation Mellemkrig (født 1919-1939), Generation 68 (født 1940-1954), Generation Jensen (født 1955-1966), Generation X (født 1967-1979), Generation Y (født 1980-89), Generation Z (født 1990-2001), og Generation New Millennium (født 2002-2012). 

– Marianne Levinsen vil fortælle om, hvad der har formet de forskellige generationers muligheder, valg og værdier. Hvad har historiske begivenheder, vilkår for skolegang og deltagelse i samfundsliv samt teknologiske nybrud betydet? Marianne Levinsen vil lægge vægt på opvækst, barndom og især ungdommen mellem 15 til 30 år, da det er de perioder af vores liv, hvor vi er mest påvirkelige, og hvor vores værdisæt skabes, oplyser Camilla Gellert Nielsen.

Generation 68 – de 70-80-årige

Efter Marianne Levinsens oplæg om de syv generationers værdier, forbrug og levevis vil der blive blændet op for generationstypisk musik, tv, reklamer med videre knyttet til generationerne 68, Jensen og Z, og i tre samtaler med hver to generationsrepræsentanter vil kendte randrusianere med hjælp af en ordstyrer sætte fokus på deres generation.

Der lægges ud med Generation 68, hvor generationsrepræsentanterne er Inger-Lise Mørup, der er formand for Randers Amts Historiske Samfund, formand for Fussingøgruppen, medlem af Fårup Menighedsråd og pensioneret folkeskolelærer samt Kurt Helge Andersen, der er tidligere byrådsmedlem, journalist ved blandt andet DR og Randers Dagblad, fotograf samt aktiv medspiller i kulturlivet i Randers. De vil blive ledet igennem samtalen af tidligere leder af Underværket Poul Jeberg.

Generation Jensen – de 55-65-årige

Han er også ordstyrer ved det følgende indslag med Generation Jensen, hvor generationsrepræsentanterne er to erhvervsdrivende, nemlig Lis Bilde, bedre kendt som Gardin-Lis og stifter og ejer af virksomheden af samme navn, og Adnan Dagdelen, der er opvokset i Randers, men hans familie stammer fra Tyrkiet, og var en del af de gæstearbejdere, der blev hentet til Danmark i 1960’erne. Adnan Dagdelen driver blandt andet Kylling Pizza Ekspressen i Randers samt Maia Kylling & Pizza i Mariager.

Generation Z – de unge fra omkring årtusindskiftet

Arrangementet i kulturhistorisk museum slutter med fokus på Generation Z. Her er generationsrepræsentanterne Johanne Hansen Baadsgaard og Jeppe Færch. Johanne Hansen Baadsgaard studerer Politik og Administration på Aalborg Universitet, hvor hun blandt andet er studievejleder, og samtidig er hun forperson i DJØF for studerende. Jeppe Færch, der er lærerstuderende, har i mange år været sanger og guitarist i musikgruppen Embryo, og en af de bærende kræfter i von Hatten musikforeningen, blandt andet som formand, og tidligere aktiv i Kastalia.

De to bliver ledet gennem samtalen af journalist og studievært ved TV2 Østjylland Maria Ødum, der som de to generationsrepræsentanter er student fra Randers Statsskole.

– Under arrangementet vil der i pauserne mellem generationssamtalerne være mulighed for at se nærmere på Kulturhistorisk Museums udstillinger, hvor man blandt andet kan se ting, der var typisk for de tre generationers tids, slutter Camilla Gellert Nielsen.

Foto- og kunstudstilling i Kulturhuset

I forbindelse med arrangementet vil der også være muligt at studere en foto-udstilling med lokale fotografers billeder fra perioden 1950-2010, eller i samme bygning at besøge Randers Kunstmuseum, der danner rammen om fokusudstillingen ”Kunst og politik”.

Randers Kunstmuseum præsenterer her 10 nedslag i kunstens historie og inviterer alle generationer til at gå i dialog om kunst og politik. De 10 nedslag spreder sig fra Vilhelm Freddies monumentale maleri over nazismens og verdenskrigens rædsler til Bjørn Nørgaards Hesteofring og Thierry Geoffreys flygtningetelte anno 2022. Udstillingen er sammensat af museumsdirektør Lise Jeppesen, Randers Kunstmuseum.

AfPer Schultz-Knudsen

Folkemøde Randers går nye veje

Per Schultz-Knudsen

Folkemøde Randers flytter åbning til Rådhustorvet med gratis morgenbrød, men indtager også J. O. Krags Plads, breder sig ud i kommunen og lancerer en særlig Folke-bryg.

I modsætning til de første tre år med Folkemøde Randers, hvor arrangementerne i løbet af ugen har været henlagt til Underværket, bredes arrangementerne i år ud til flere dele af kommunen og til flere steder i Randers by.

– De nye tiltag er blandt andet blevet muligt takket være en flot økonomisk støtte fra Nordea-fonden. Den støtte er vi rigtig glade for. Uden den ville det ikke have været muligt at booste Folkemøde Randers så meget med nye tiltag, som tilfældet bliver i år, fortæller formand for Folkemøde Randers, Per Schultz-Knudsen.

Selve åbningsarrangementet bliver således afviklet på Rådhustorvet lørdag d. 10. september om formiddagen. Åbningstalerne holdes af borgmester Torben Hansen og formand for Folkemøde Randers Per Schultz-Knudsen, mens underholdningen er lagt i munden på to kor, nemlig børnekoret Pixie Notes og Riverside Gospelchoir, der begge hører til på Randers Musikskole.

– Blandt andet vil ”Sangen om Randers”, som skolebørn i Randers Kommune har skrevet som en hyldest til kommunen og byen, komme til at lyde ud over Rådhustorvet den formiddag. Samtidig bydes alle, der lægger vejen forbi Rådhustorvet på gratis morgenbrød, lover Per Schultz-Knudsen.

Pixie Notes er musikskolens børnekor for børn i 2.-5.klasse, og de synger seje, smukke og sjove sange. Det andet kor, Riverside Gospelchoir, har eksisteret siden 2006, og tæller 20 håndplukkede sangere, som synger gospel fra øverste skuffe. Begge kor dirigeres af Lene Johnsen Søndergaard-Jensen.

Swapping Camp

Resten af lørdagen er oplæg og debat henlagt til Underværket, mens Jens Otto Krags Plads vil syde af et festligt Folkemøde-marked med aktiviteter for både børn, unge og voksne.

En del af pladsen vil blive indtaget af den dansk-franske kunstner Thierry Geoffroy aka Colonel med projektet Swapping Camp. I projektet inviteres alle indenfor i tomandstelte for at dele holdninger om temaer som politik, kunst og flygtninge. Efter et vist tidsrum skifter man telt og får en ny debatpartner. Eventet bliver en slags dating, der sætter personer af forskellige professioner, sociale lag og kulturer sammen for at frembringe en demokratisk dialog i overensstemmelse med idéen om et mangfoldigt samfund.

Generationsmøde og politisk kunst i kulturhuset

Søndag danner Randers Kulturhus centrum om Folkemøde Randers.

Kulturhistorisk Museum vil danne ramme om arrangementet ”Generationsmøde”, hvor repræsentanter for tre forskellige generationer vil fortælle om deres barndom, ungdom og voksenliv, mens deres fortællinger vil blive illustreret via billeder fra Randers Lokalhistorisk Arkiv og rundvisning i Kulturhistorisk Museum. I forbindelse med arrangementet vil der også være en foto-udstilling med lokale fotografers billeder fra perioden 1950-2010.

Samtidig danner Randers Kunstmuseum rammen om fokusudstillingen ”Kunst og politik”. Randers Kunstmuseum præsenterer 10 nedslag i kunstens historie og inviterer alle generationer til at gå i dialog om kunst og politik. De 10 nedslag spreder sig fra Vilhelm Freddies monumentale maleri over nazismens og verdenskrigens rædsler til Bjørn Nørgaards Hesteofring. Udstillingen er sammensat af museumsdirektør Lise Jeppesen, Randers Kunstmuseum.

Virtuel dialog for kommunens unge

Onsdag tager Randers Bibliotek også del i Folkemøde Randers, når biblioteket sammen med Randers Ungdomsskole inviterer unge til en virtuel dialog for at blive ”så meget klogere” om deres fritid. Efterfølgende vil de unge blive inviteret til et fantastisk event på Randers Bibliotek og KaosAmbassaden med afsæt i den viden, der høstes ved den virtuelle dialog.

Randers Amtsavis’ redaktion danner mandag ramme om et arrangement med fokus på de lokale folketingsmedlemmers brug af borgerinddragelse. Onsdag lægger Via University College lokaler til et AOF-arrangement om, hvorfor vores vandløb, søer, fjorde og havet langt fra er i en god økologisk tilstand. Og fredag aften vil Østervangsskolen fyldes af sang, når Socialdemokratiet arrangerer en arbejdersang-aften med frihedens, lighedens og fællesskabets sange.

Arrangementer i Gjerlev og Havndal

I løbet af ugen bevæger Folkemøde Randers sig også længere ud i Randers Kommune.

Onsdag holder Folkekirken sammen med Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen i Randers Kommune en konference med titlen ”Fælles om det sociale ansvar” i Ommersyssel Østre Kirkecenter i Gjerlev. Med udgangspunkt i nogle af de konkrete lokale tiltag, der er kommet ud af de senere års øgede samarbejde mellem kommune, folkekirke og civilsamfund, skal det drøftes og brainstormes på nye og relevante samarbejder på tværs til gavn for borgerne. Konferencen vil blive en blanding mellem oplæg, paneldebat og gruppedrøftelser. Som alle andre arrangementer under Folkemøde Randers er det gratis at deltage i konferencen.

Folkemøde Randers 2022 slutter den følgende lørdag, hvor det nye sundhedshus i Havndal danner ramme om et møde arrangeret af Socialdemokratiet i Nørhald.

Folke-bryg

Folkemøde Randers går også nye veje, når det gælder synlighed ud over arrangementer, fortæller formand Per Schultz-Knudsen:

– Folkemøde Randers har i samarbejde med Randers Bryghus produceret en særlig Folke-bryg, der vil være prydret af Folkemøde Randers’ logo og kan købes i løbet af folkemøde-ugen.

Fakta om Folkemøde Randers 2022

Folkemøde Randers 2022 afvikles fra lørdag d. 10. september til lørdag d. 17. september. 

Medarrangører af Folkemøde Randers 2022 er: 
AOF, Beboerlisten, BUPL, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, FOF, Folkekirken i Randers Kommune, Kaosambassaden, Kristendemokraterne, Kulturelt Samvirke, Museum Østjylland, Nye Borgerlige, Radikale Venstre, Randers Amtsavis, Randers Bolig, Randers Kunstmuseum, Randers Lejerforening, Randers Lærerforening, Randers Ungdomsskole, SF, Socialdemokratiet, 3F, Tøjhuskvarterets Venner, Underværket, Velfærdslisten og Venstre i Randers.

Visionen for Folkemøde Randers er at inspirere og engagere borgere til samarbejde og dialog, på tværs af politisk ståsted og styrke den positive selvforståelse som borgere i Randers Kommune. 

Enhver demokratisk organisation, forening, parti, politisk liste, selvejende institution eller privat virksomhed med tilknytning til Randers kan tilslutte sig Folkemøde Randers som medarrangør. 

Foreningens hjemmeside: folkemøde-randers.dk .

AfPer Schultz-Knudsen

Folkemøde 2022

Efter et opstartsår og to år præget af usikkerhed om mulighed for gennemførelse helt frem til åbningen på grund af corona-restriktioner er arrangørerne bag Folkemøde Randers nu klar til at virkeliggøre flere af de visioner, der lå til grund for initiativet for tre år siden. 

Målet er at gøre den årlige folkemøde-uge til et virkeligt folkeligt arrangement, der rækker ud til alle borgere og egne af Randers Kommune.

Årets Folkemøde Randers skal derfor synliggøres med aktiviteter på pladser og gader, ligesom der arbejdes med at få afviklet arrangementer og aktiviteter i kommunens byer udenfor Randers, bl.a. med en omrejsende teaterforestilling til forsamlingshusene. En måde at få formidlet Folkemøde Randers ud til borgere – både i og udenfor Randers Kommune – vil desuden være at livestreame debatterne, hvis der kan findes resurser hertil.

Visionen for Folkemøde Randers er at samle borgere gennem den demokratiske samtale, og missionen er at inspirere og engagere borgere til samarbejde og dialog, på tværs af politisk ståsted, med et fælles mål om en bedre fremtid. 

Gennem vision og mission ønsker Folkemøde Randers at skabe værdier og selvværd for Randers Kommune og dens borgere, og derigennem styrke den positive selvforståelse som borgere i Randers Kommune.Enhver demokratisk organisation, forening, parti, politisk liste, selvejende institution eller privat virksomhed med tilknytning til Randers kan tilslutte sig Folkemøde Randers som medarrangør.