LOKALDEMOKRATI

UDVIKLING AF LOKALDEMOKRATIET

Borgernes opbakning til lokaldemokratiet er faldende. På den baggrund er der behov for at diskutere, hvordan man kan styrke lokaldemokratiet og lokaldemokratiets legitimitet. Borgerne kan overordnet set have to tilgange til lokaldemokratiet. De kan have en demokratisk tilgang, hvor fokus er på deres borgerpligt til at holde sig orienteret om og deltage i lokalpolitik. Borgerne kan imidlertid også have en mere bruger- eller kundeorienteret tilgang til lokaldemokratiet, hvor fokus i højere grad er på kommunen som leverandør af service eller ydelser, som borgerne gør brug af i deres dagligdag, fx skole, børnepasning eller ældrepleje.

Det har derfor stor betydning, hvilke betingelser den demokratiske kultur har for at udvikle sig i en kommune. Det er vigtigt, at borgerne i bred forstand motiveres og tilskyndes til at engagerer sig i at udvikle lokaldemokrati, – og at byrådet derigennem sikrer legitimiteten ved at give et konstruktivt mod- og medspil.

Red. Jørn Bjerre