INTERNATIONALT

NYTÆNKNING AF LOKALDEMOKRATIET

Flere vesteuropæiske storbyer er optaget af at udvikle og nytænke lokaldemokratiet og borgernes rolle i udviklingen af byen. Dagsordenen i en række vestlige storbyer har derfor følgende fokus på borgerforslag , Borgerbudgetter og andre former for indsatser, herunder samskabelse af offentlig velfærd m.m.

Udvikling drives af EU-programmer, som fremmer og finansierer bestemte typer af indsatser f.eks. Smart Cities, living labs, co-creation og borgerbudgetter. Derudover byder de nye elektroniske platforme og apps, på nye muligheder for at udvikle virtuelle dialoger og fællesskaber.

Der er altså fokus på nye tendenser inden for udvikling af lokaldemokratiet, der er tænkt som et supplement til det repræsentative demokrati. De nye tiltag for lokaldemokrati har til formål at øge borgernes deltagelse og engagement i at udvikle deres by og deres lokalområde. Samlet set er de udtryk for de nye tiltag, som aktuelt præger udviklingen af det lokale demokrati i en række europæiske storbyer, nemlig udvikling af nærdemokratiet, samt udvikling af direkte demokrati, som supplement til det repræsentative demokrati. Men også et fokus påat understøtte initiativer og engagement, der kommer fra borgerne.

Det er faktisk overraskende, hvormange borgerinddragelses-projekter, der er gang i rundt om i forskellige byer i verden, – så klik på linket, – hvis du vil vide mere!

Red. Jørn Bjerre