FOLKEMØDER – FAKTA!

OM FOLKEMØDER

Siden Folkemødet på Bornholm første gang samlede politikere og menigmand til debat i 2011, har lokale udgaver af folkemødet spredt sig til mange af landets kommuner. I dag findes vel omkring 20-30 folkemøder i landet.

ARRANGØRER

Nogle lokale folkemøder er arrangeret af kommunen eller af lokale uddannelsesinstitutioner, mens det andre steder er lokalråd eller grupper af frivillige, der tager initiativet.

STORE FOLKEMØDER

De største lokale folkemøder samler flere end 4000 mennesker. Det gælder for eksempel Naturmødet i Hirtshals, Folkemøde Møn og folkemøde Bornholm.