Direkte demokrati

DIREKTE DEMOKRARTI

Ved direkte demokrati lægger man alle afgørelser ud til folket. Hele folket skal spørges, hver gang der skal tages en beslutning. Det gjorde man for eksempel i det gamle Grækenland. Her mødtes alle mænd og stemte om de fælles beslutninger. Hver borger havde altså direkte indflydelse på alle fælles beslutninger. Det er derfor, det hedder direkte demokrati.

Direkte demokrati står i modsætning til repræsentativt demokrati. I direkte demokrati er beslutningsmagten hos borgerne og ikke hos repræsentative elitepolitikere. I Danmark har vi ind imellem også direkte demokrati. Det har vi, når der er folkeafstemninger, hvor alle stemmeberettigede borgere kan møde op ved valgstederne og afgive deres stemme om et bestemt spørgsmål. Lige nu er der ingen tegn på udvikling hen imod direkte demokrati.

På den anden side har demokratiets historie fra det sene 1700-tal og til i dag vist skiftende perioder af fremdrift og tilbageslag. Vi ved ikke, hvordan verden ser ud om hundrede år, hvor demokratiet måske er forsvundet og afløst af andre styrerformer.

Red. Jørn Bjerre