DEN DEMOKRATISKE SAMTALE

DEN DEMOKRATISKE SAMTALE

Den demokratiske samtale er kernen i et velfungerende demokrati og en velfungerende offentlighed. Det handler om lige muligheder for at bidrage til og deltage i den politiske debat, for at modtage relevant information og udveksle synspunkter, lytte til hinanden og udvikle nye indsigter sammen.

En fri og åben debat præget af gennemsigtighed i forhold til både afsender og modtager af de politiske budskaber og synspunkter er hvad vi kender fra de tradi­tionelle former for fysiske politiske debatter, valgmøder, tv­dueller, gademøder eller lignende.

Men der er et behov for, at den demokratiske samtale genstartes, så borgerne kommer tilbage og bliver en mere integreret del af det politiske system på lokalt plan og i de politiske partier. Politik skal laves sammen med borgerne og ikke hen over hovedet på dem.

Den demokratiske samtale skal styrkes og der skal skabes et samtalerum for borgere og beslutningstagere, så de i fællesskab kan blive klogere på hinanden.

Red. Jørn Bjerre