Demokrati og unge

DEMOKRATI OG UNGE

Ny forskning peger på, at mange unge fravælger at deltage i den demokratiske samtale på grund af den hårde debattone. De opfatter samfundsdebat som noget, der kun handler om konflikt og mudderkast, hvilket skræmmer dem væk. På den anden side tilføjer de sociale medier en anderledes ingrediens til: En uregerlig samtaleform.

På trods af corona-krisen er unges demokratiske deltagelse fortsat høj – og klimaet står stadig højest på de unges dagsorden. Men manglende tid, viden og demokratisk selvtillid skaber også udfordringer for engagementet.

Desværre oplever en del unge også en række barrierer for at engagere sig yderligere i demokratiet. Knap halvdelen af de unge siger, at de ikke føler, at de har tid eller overskud. Over en tredjedel mener ikke, at de ved nok til at kunne være med. Endelig er det over en femtedel som ikke føler, at deres engagement vil gøre en reel forskel. (Dansk Ungdoms fællesråd)

Red. Jørn Bjerre