Demokrati og medier

DEMOKRATI OG MEDIER

Danmark er et demokrati, hvor medierne spiller en central rolle i al information og kommunikation mellem politikere og borgere. Mediernes rolle er således at være det bindeled, der sikrer den information og kommunikation, som et demokrati er afhængig af.

I takt med internettets demokratisering af ytringsfriheden, i form af grænseløs kommunika­tion og videndeling med hele verden, har det fået en udfordrende bagside, hvor det må overvejes at regulere og skabe nogle rammer, så man undgår at bringe demokratiet i en uholdbar situation. Der skal altså dæmmes op for “fake news” og “forurening” af den information og viden, som skal danne grundlag for beskyttelse af ytringfriheden og den politiske debat.

Demokrati handler altså også om borgernes evne til at finde ud af, hvad der er sandt og falsk. Det er en helt basal kompetence i vores digitale samfund. Borgerne skal kunne navigere i et stadig mere kompliceret og forure­net informationsmiljø. Vi skal kunne udpege og gennem­skue manipulationer, skjult marketing og meget mere.

Red. Jørn Bjerre