Brugerindflydelse

OM BRUGERINDFLYDELSE

Der er mange eksempler på, at et byrådspolitkere med succes har givet brugerbestyrelser større indflydelse, end de er forpligtede til efter loven. Det er vigtigt at byråd sikre en reel delegation af kompetence og ansvar til brugerorganerne, da dette vil føre til større engagement og ansvarlighed.

Hvis man gør borgerne til kunder, så har de lov til at have forventninger og stille krav uden at være en del af løsningen. Det kan føre til forventninger, der ikke passer til de økonomiske muligheder.
Hvis man inddrager borgerne, tænker de ofte kreativt inden for de givne rammer.

En kommune skal således ikke kun opfattes som en serviceorganisation, men målrettet inddrage borgerne og derigennem opbygge stærke fællesskaber, som giver mening for borgerne.En udpræget brugeropfattelse kan reducerer kommunerne til et serviceorgan frem for et demokratisk fællesskab.

Red. Jørn Bjerre