Borgersamlinger

OM BORGERSAMLINGER

Borgersamlinger og borgerting har til formål at skabe bedre rammer for de politiske beslutningsprocesser og styrke den demokratiske inddragelse. Det er en åben dansk platform for udvikling af deliberative demokratimetoder og indsamling af erfaringer med afsæt i Citizens’ Assembly.

Borgersamling er en måde at få borgernes kvalificerede input – det vil sige input udarbejdet efter de har fået viden, har tænkt sig om og ikke mindst har delt og drøftet deres synspunkter med andre borgere.
Borgersamling er et demokratiformat, der bygger på en deltagerbaseret demokratiforståelse og en repræsentativ selektionsproces.
Borgersamlingen bliver etableret ved brug af borgerlodtrækning på tværs af udvalgte parametre såsom køn, alder, bopæl, indkomst, religion, livsform og interesser. Udvalgte borgere bliver inviteret til aktivt at kvalificere komplekse problemstillinger og beslutninger til gavn for typisk folkevalgte beslutningstagere.

We Do Democracyog Analyse & Tal står bag borgersamling.dk. Vi hjælper danske kommuner og organisationer med konceptudvikling og gennemførelse af borgersamlinger og borgerting. Vi er medlemmer af Democracy R&D og trækker på erfaringer fra G1000 og Mass LBP – der er blandt verdens førende rådgivere i Citizens’ Assemblies.

Red. Jørn Bjerre

https://static1.squarespace.com/static/5d49552df53ef5000162aedd/t/5ddfdac5f26533387adbdc50/1574951695081/Rapport+compressed-+Borgersamlingens+anbefalinger+KK_compressed.pdf