Borgerinddragelse

OM BORGERINDDRAGELSE

Borgerinddragelse handler om at politikerne lytter til borgerne. Grundideen er, at politikerne gerne vil møde borgerne og lytte til deres ideer, forslag og inspiration til løsninger, – når der skal udvikles nye tiltag i kommunen og lokalsamfundet. Borgerne skal inddrages for at sikre ejerskab til nye tiltag eller omfattende projekter i kommunen. Det er væsentligt her, at borgerne føler sig ansvarlige for og følger op på de nye tiltag. Det kan både være for at medvirke til at processen bliver forankret – eller for at inddrage borgerne i den fortløbende udvikling af de nye tiltag. 

Borgerinddragelse skaber også mere gennemsigtighed og øger tilliden til byrådet, samt medvirker til at legitimerer de politiske beslutninger. Det medvirker også til af skabe et bedre forhold mellem borgere og lokalpolitikere, hvilket har konkrete, positive og langvarige virkninger, der er værd at investere i.

Red. Jørn Bjerre