Borgerinddragelse online

OM BORGERINDDRAGELSE ONLINE

Kommuner og regioner er blevet mere til digital innovation, hvilket har skabt bedre måder at integrere teknologi i politik- og beslutningsprocessen. Digital borgerinddragelse er nu et tilgængeligt middel, der giver kommuner og regioner mulighed for at øge effektiviteten og gennemsigtigheden i takt med et stigende engagement fra ikke mindst de yngre borgere.

En digital borgerinddragelsesplatform kan øge de unges engagement på mange forskellige måder, der ikke kun begrænser sig til afstemninger, idéudvikling, borgerbudgettering, spørgeskemaer og borgerinitiativer.

Forskellige former for borgerinddragelsesmetoder kan være med til at kommuner og regioner når flere af deres mål, – hvad enten det drejer sig om kommunale budgetter, innovative ideer eller mere tillid.

Red. Jørn Bjerre