Borgerforslag

BORGERFORSLAG

Borgerforslag skal åbne mulighed for, at borgere kan fremsætte idéer forslag til fx byens udvikling, som andre borgere kan diskutere og stemme om via en elektronisk platform. Ideen var, at de forslag, der får størst opbakning behandles efterfølgende i det repræsentative, politiske system efter en fast procedure.

Gennem muligheden for borgerforslag indføres et element af direkte demokrati, som sammenkobles med det repræsentative demokrati. Det sker med baggrund i teknologiske muligheder for ’digitalt demokrati’.

Forskere peger på at der er mere brug for arenaer, hvor politikere og borgere kan komme i dialog med hinanden. Det er i rigtig mange kommuner lykkedes for borgerne at stille forslag, men det ser ud til at fortslagene ikke passer til den måde, man laver politik på i de danske kommuner.

Red. Jørn Bjerre