Forfatterarkiv Per Schultz-Knudsen

AfPer Schultz-Knudsen

Folkemøde vil give nyt byråd ideer til borgerinddragelse

På Folkemøde Randers 2021, der afvikles fra lørdag d. 11. september til fredag d. 17. september, vil borgerne blive bedt om at komme med bud på, hvordan det nye byråd kan øge borgerinddragelsen i Randers Kommune.For tredje år i træk afvikles Folkemøde Randers om lokaldemokrati og borgerinddragelse fra lørdag d. 11. september til fredag d. 17. september.

Folkemøde Randers 2021 åbnes med et arrangement, der strækker sig over hele weekenden. Det er første gang, at styregruppen bag Folkemøde Randers har påtaget sig ansvaret for et program både lørdag og søndag. Både i 2019 og 2020 var programmet for søndagen alene overladt til nogle af medarrangørerne.

Til gengæld bliver længden af arrangementerne både lørdag og søndag nogle timer kortere. Det skyldes, at arrangørerne de to første år har konstateret, at folk ikke har haft mulighed for at bruge hele lørdagen. Flere er gået midt på eftermiddagen. Derfor vil arrangementet i år kun vare indtil midt på eftermiddagen.

Det overordnede tema for Folkemøde Randers 2021 er at finde frem til ideer til, hvordan det nye byråd, der bliver valgt et par måneder senere, kan arbejde med at øge borgerinddragelse i kommunen, og på hvilke områder der især er behov for det.

I løbet af weekenden vil der også være andre aktiviteter i forbindelse med Folkemøde Randers, men ellers er medarrangørernes aktiviteter henlagt til den følgende uge, hvor der er forskellige aktiviteter og debat-arrangementer hver dag. Programmet for Folkemøde Randers 2021 offentliggøres i midten af august.

Tidligere har de fleste arrangementer været placeret i Underværket, men i år vil flere aktiviteter blive afviklet andre steder i byen.

Hele ugen er der arrangementer og aktiviteter med og for kommunens unge, som Randers Ungdomsskole står bag, bl.a. en fodboldturnering og opvisning af brandkadetter, ligesom der hele ugen vil der være udstillet kunstværker og fotografier, hvor unge udtrykker deres håb til det nye byråd.

Styregruppen bag Folkemøde Randers håber at kunne live streame de fleste af årets arrangementer. Det kræver dog, at Folkemøde Randers kan råde over det nødvendige antal personer, der vil påtage sig dette arbejde. Derfor efterlyser Folkemøde Randers frivillige, der vil indgå i en gruppe, som kan påtage sig denne opgave. Vil du hjælpe Folkemøde Randers med det, så send en mail til formanden på pers@amtsavisen.dk.

AfPer Schultz-Knudsen

Nyheder

I forbindelse med afholdelse af Folkemøde Randers 2021 har vi for nuværende brug for kompetente frivillige i følgende arbejdsgrupper omhandlende:
– Live-streaming
– Markedsføring
– Organisering
– Webgruppe

Du kan tilmelde dig en af arbejdsgrupper her: