BORGER AKTIVISME

Hvad er aktivisme?

Politisk aktivisme er deltagelsesformer, der benytter sig af andre kanaler og metoder end mere formelle for politisk engagement, som fx stemmeafgivelse eller lobbyarbejde. Aktivisme er samtidig et yderst varieret fænomen, der kan strække sig fra at ”like” en politisk facebookside, over frivilligt græsrodsarbejde og fredelige demonstrationer, til udøvelsen af politisk vold.